Condicions generals de contractació

1. PARTS i ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ:

(d’ara endavant també les Condicions Generals o CGC):

D’una part, el proveïdor dels serveis, CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL (d’ara endavant també el prestador), amb domicili social a Historiador Pere Tomic, 1, 08695 Bagà, (Barcelona), N.I.F. G58651720, telèfon d’atenció al client i e-mail: info@cecolldepal.cat, sent titular del lloc web www.cecolldepal.cat, exposa el document contractual que regirà la subscripció de l’usuari com a soci de l’entitat i la contractació de serveis i cursos a través del lloc web ressenyat.

I d’una altra, l’Usuari – Soci (d’ara endavant l’Usuari), registrat en el lloc web mitjançant un nom d’usuari i contrasenya, sobre els quals té responsabilitat plena d’ús i custòdia.

TOTS DOS ACCEPTEN el present document, que comporta que l’usuari:

  1. Ha llegit, entén i comprèn l’aquí exposat.

  2. És una persona major d’edat i amb capacitat suficient per contractar.

  3. Assumeix totes les obligacions aquí disposades.

  4. Ha llegit i accepta les presents condicions generals de compra des del moment que adquireixi qualsevol servei ofert.

Aquest document pot ser imprès i emmagatzemat pels Usuaris.

El prestador posa a la disposició d’aquests l’adreça d’e-mail info@cecolldepal.cat perquè plantegin qualsevol dubte sobre aquestes condicions.

Les presents condicions tindran un període de validesa indefinit i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web del prestador.

És aconsellable que guardi una còpia de les dades contingudes en els serveis comprats.

CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL és una associació esportiva especialitzada en impartir cursos d’esquí.

CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL comercialitza els seus cursets d’esquí a través de la seva pàgina web.

CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del serveis posats a disposició de l’usuari, per la qual cosa exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat de la seva Web o dels seus serveis, encara que intentarà facilitar, en la mesura de les seves possibilitats, ajuda tècnica a la persona afectada, posant a la seva disposició, sempre i quan sigui possible mitjans alternatius.

CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL no s’obliga a controlar i no controla amb caràcter previ l’absència de virus o elements en els continguts, que puguin produir alteracions en el software o hardware dels usuaris o persones que visitin les pàgines, motiu pel qual no respondrà dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar dels mateixos.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE:

2.1 Àmbit d’aplicació: El present contracte té per objecte regular la relació contractual que s’estableix entre Club d’Esquí Coll de Pal i els seus socis, així com la compravenda de cursos i serveis a través del website.

Per a poder optar a inscriure’s com a soci i sol·licitar algun tipus de curs o servei, l’usuari haurà d’acceptar les presents Condicions Generals de la Contractació verificant la casella corresponent. Aquestes CGC s’aplicaran a partir del dia en què es realitzi la comanda.

Només les persones que s’ hagin registrat a la plataforma i hagin adquirit la condició de socis, mitjançant el pagament de la quota corresponent, podran beneficiar-se contractar els cursos i serveis que Club d’Esquí Coll de Pal ofereix a través de la Web.

La relació contractual de compravenda comporta el lliurament, a canvi d’un preu determinat i públicament exposat a través del lloc web, d’un servei concret.

2.2 Territori d’aplicació: La secció virtual de www.cecolldepal.cat on es poden realitzar les reserves i es poden realitzar les altes com a soci està activa per tota Espanya.

2.3 Capacitat per contractar: Per poder realitzar una comanda haurà de ser major d’edat i tenir capacitat per contractar. Els cursos i serveis oferts per a menors d’edat hauran de ser contractats pels seus pares o tutors legals que, hauran de tenir la condició de socis. Club d’Esquí Coll de Pal garanteix que tots els monitors i professionals al seu servei tenen vigent el certificat negatiu de delictes de Naturalesa Sexual.

2.4 Acceptació del client: La validació d’una comanda a través de la web www.cecolldepal.cat es realitza per correu electrònic i implica, així mateix, l’acceptació automàtica de les CGC. Aquestes condicions estan disponibles a la web www.cecolldepal.cat o, si ho desitja i sol·licita, podem posar-les a la seva disposició per correu electrònic.

2.5. Modificació de les Condicions Generals de Contractació: CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL es reserva el dret a fer canvis i/o modificacions en les presents CGC. Aconsellem als nostres clients que les revisin regularment. En cas que aquests canvis o modificacions s’introdueixin una vegada realitzada una comanda, s’aplicaran les condicions vigents en la data en la qual es va efectuar aquesta comanda.

3. INFORMACIÓ SUBMINISTRADA A LA WEB www.cecolldepal.cat:

3.1 Publicació de preus: De forma excepcional els preus dels serveis mostrats a la nostra web poden ser especificats de forma errònia i mostrar un preu inferior al corresponent. Quan succeeixi això, i si nosaltres hem confirmat la seva comanda, contactarem immediatament amb vostè, amb la finalitat d’emetre una nova confirmació de comanda amb el preu correcte. En el supòsit que el preu que correspongui sigui superior, vostè podrà cancel·lar la seva comanda i li reemborsarem qualsevol quantitat que ja hagués satisfet.

3.2 Informació dels serveis: La informació que figura en la nostra publicitat, fullets, altre material escrit, a la nostra pàgina web o la facilitada pels nostres agents o empleats constitueix una invitació a fer un tracte. Aquesta informació no constitueix una oferta de subministrar cap servei per la nostra banda.

Els continguts de www.cecolldepal.cat estan en constant renovació i actualització per oferir als nostres clients la informació més completa i detallada possible. A causa d’això, és possible que els continguts puguin mostrar, en ocasions excepcionals, informació de caràcter provisional sobre alguns serveis. En cas que la informació subministrada no es correspongués a les característiques del servei, el client tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap cost per la seva banda.

Totes les informacions contractuals presents a la web es mostren en llengua catalana (català) i la comunicació amb els clients i usuaris, així com la formalització del contracte, es realitzaran en aquest idioma, si bé, si així ho desitja el client pot fer-se en castellà o un altre idioma sempre indicant-ho abans d’iniciar el procediment de contractació.

3.3 Disponibilitat dels serveis: Pot haver-hi ocasions en què sigui impossible subministrar tots els serveis o cursets a causa de les condicions d’aforament dels mateixos o no es trobin disponibles al moment de la compra. En aquests casos, ens posarem en contacte amb Vtè. per donar-li a triar entre les següents opcions:

a) elecció d’un curset alternatiu, amb característiques similars al que es vol reemplaçar;

b) la comunicació de la seva disponibilitat, per si prefereix esperar al fet que aquest servei torni a estar disponible a la nostra plataforma.

Disposa de més informació a l’apartat 9 de les presents condicions.

3.4 Comandes les 24h, tots els dies de l’any: L’horari de recepció de comandes és de vint-i-quatre (24) hores els tres-cents seixanta-cinc (365) dies de l’any.

3.5 Frau: Si CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL sospita o detecta alguna anomalia o frau, es reserva el dret d’anul·lar la transacció per motius de seguretat.

4. INFORMACIÓ ADICIONAL:

4.1. Forfait: Els preus i les ofertes publicades a la web de CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL s’entendrà que no inclouen el preu corresponent al forfait si no s’especifica expressament.

4.2. Assegurança: Els preus i les ofertes publicades a la web de CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL s’entendrà que no inclouen el preu corresponent a l’assegurança si no s’especifica expressament.

5. PROCEDIMENT DE COMPRA:

L’usuari per poder accedir als serveis oferts pel prestador, haurà de donar-se d’alta com a soci a través del lloc web mitjançant la creació d’un compte d’usuari. Per a això, l’usuari haurà de proporcionar de manera lliure i voluntària les dades personals que li seran requerides, de conformitat, amb el que es tractessin de conformitat amb el que es disposa en la normativa vigent en matèria de protecció de dades, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals, detallada en l’Avís legal i Política de privadesa d’aquest lloc web.

L’usuari seleccionarà un nom d’usuari i una contrasenya, comprometent-se a fer ús diligent d’aquests, i no posar-los a la disposició de tercers, així com a comunicar al prestador la pèrdua o robatori dels mateixos o del possible accés per un tercer no autoritzat, de tal forma que aquest procedeixi al bloqueig immediat.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari paraules que tinguin com a fi, confondre a uns altres per identificar a aquest com a membre integrant del prestador, així com expressions malsonants, injurioses i en general, contràries a la llei o a les exigències de la moral i bons costums.

Una vegada ha estat creat el compte d’usuari, s’informa que de conformitat amb l’exigit per l’art. 27 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el procediment de contractació seguirà els següents passos:

1. Escollir el servei fent clic a sobre, i s’afegirà automàticament en el “carret de compra”.

2. Si es desitgen agregar més serveis, haurà de seleccionar l’opció “Continuar comprant”. Si per error ha afegit algun que no volgués, haurà de clicar en l’opció d’eliminar del carret de compra. En el carret de compra s’observaran els articles, la quantitat, el preu i l’import total. Una vegada s’han escollit tots els serveis es procedirà a calcular els impostos, càrrecs i descomptes segons les dades de pagament.

3. Escollit/s el/els servei/s, curset/s o subscripció, haurà de clicar en la pestanya de finalitzar, per realitzar la comanda. En clicar en aquesta opció, apareixerà la confirmació de la compra (resum de la comanda realitzada, les seves dades i forma de pagament escollida).

4. Es sol·licitarà el registre de l’usuari per poder realitzar la contractació dels cursos (aquest registre porta inclòs un pagament), en el qual s’haurà d’emplenar un formulari de recollida de dades (en el qual haurà d’acceptar la Política de Privacitat i l’Avís Legal (i linkear ambdues).

Una vegada emplenat aquest, rebrà en l’adreça de correu electrònic indicada un e-mail de confirmació del registre. Si ja estigués registrat, pot accedir a les seves dades fent clic en el botó d’usuari ja registrat.

5. Si-us-plau, revisi els controls d’spam i correu no desitjat de la seva safata d’entrada del correu electrònic i verifiqui sempre que les dades del contacte que proporcioni són correctes.

6. Una vegada registrat, apareixerà una pantalla d’observacions, una casella de verificació que haurà de marcar-la posat que és l’acceptació d’aquestes Clàusules Generals de Contractació i Política de Privacitat.

7. Per finalitzar el procés, haurà de clicar en el botó Finalitzar.

En tot cas, la plataforma de contractació del prestador informarà l’usuari, una vegada finalitzat el procediment de contractació, via correu electrònic respecte a totes les característiques, preu, formes de transport i data de contractació.

Si hi hagués qualsevol tipus d’error en l’adreça indicada o en qualsevol altre punt de la comanda, haurà de notificar-ho immediatament a l’adreça d’e-mail que apareixerà a la web per procedir a l’esmena d’aquest error.

Davant qualsevol dubte pot contactar amb el nostre servei d’Atenció al client a través de qualsevol dels mètodes que es faciliten a la web www.cecolldepal.cat.

CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL proporcionarà Atenció al Client de forma GRATUÏTA a través del nostre email de contacte info@cecolldepal.cat, si tria un altre mitjà de comunicació alternatiu, l’usuari és qui haurà de fer-se càrrec del cost particular del mateix.

CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL posa a la seva disposició telèfons a Espanya subjectes al cost del seu operador de telefonia.

6. CONFIRMACIÓ DE LES COMANDES:

La confirmació de les comandes es realitzarà via e-mail. A la mateixa s’hi indicarà el servei, subscripció i/o curset contractats.

El termini de confirmació de les comandes es realitzarà amb la major celeritat possible. Tanmateix, per problemes tècnics o informàtics com ara saturació de la xarxa, manteniment de la plataforma o altres circumstàncies anàlogues aquest termini podria ampliar-se. En cap cas aquesta pròrroga s’allargarà per un període superior a l’inici de l’execució del servei.

CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL no assumirà cap responsabilitat quan el justificant de rebuda i pagament del servei, curset o subscripció no arribi a realitzar-se, per ser les dades facilitades per l’Usuari, falses, inexactes o incompletes.

Correspon a l’Usuari verificar els serveis, cursets o subscripcions a la recepció de l’e-mail i exposar totes les excepcions i reclamacions que puguin estar justificades.

7. PREUS I TERMINIS DE LA VALIDESA DE LES OFERTES:

Tots els preus exposats a la botiga de www.cecolldepal.cat inclouen l’IVA vigent al moment de la compra. Tots els preus que consten a la web són vàlids excepte error tipogràfic i en tot cas s’expressaran en la moneda Euro (€).

IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT: De conformitat amb el que es disposa en l’article 68 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el lliurament dels serveis o serveis s’entendrà localitzat al territori d’aplicació de l’IVA espanyol. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret que es tracti. El pagament realitzat al prestador comportarà l’emissió d’una factura a nom de l’usuari registrat. Aquesta factura serà automàticament remesa a l’adreça de correu electrònic proporcionada per l’usuari, així com enviada al costat del servei adquirit.

Els preus aplicables a cada servei seran els publicats a la web i aplicats de forma automàtica pel procés de contractació en l’última fase del mateix. El client assumeix que, en tot cas, la valoració econòmica d’alguns dels serveis podrà variar en temps real. En tot cas això serà sempre comunicat prèviament als usuaris.

En els casos de promocions de durada limitada, el descompte de la promoció s’aplicarà sempre que la comanda hagi estat registrada durant el període de promoció.

Les dades registrades pels diferents mètodes de pagament constitueixen una prova de la data en què es van realitzar les transaccions financeres i serviran per determinar si aquesta comanda està o no subjecte a promoció.

Per a qualsevol informació sobre la comanda, l’Usuari podrà contactar a través del telèfon d’atenció al client del PRESTADOR o via correu electrònic a l’adreça facilitada.

8. FORMES DE PAGAMENT:

A continuació detallem els sistemes disponibles:

8.1 Pagament mitjançant targeta de crèdit o dèbit: L’usuari haurà de disposar de targeta de crèdit o dèbit en vigor, on haurà d’especificar tots els dígits del núm. de la targeta en el formulari corresponent. L’operació es formalitza al moment de realitzar la comanda. Només s’accepten targetes Visa i Mastercard.

El pagament mitjançant aquest mètode serà aplicable als cursos i serveis oferts al web. Tanmateix serà d’aplicació aquest tipus de pagament quan el client se subscrigui com a soci per primer cop. Només s’accepten pagaments amb targetes segures en els quals s’efectua autenticació de la seva identitat com a titular de la targeta segons el mètode establert pel seu banc, a través de comerç electrònic segur (“Verified by Visa” i “MasterCard SecureCode”). La comanda no podrà tenir-se en compte i no serà tramitada fins que el pagament hagi estat autoritzat pe banc o caixa de l’Usuari.

S’utilitza el sistema denominat SSL (SecureSockets Layer), sistema de pagament en un entorn segur, ja que permet el xifrat de la informació transmesa durant la transacció, assegurant la confidencialitat d’aquesta.

8.2 Pagament mitjançant domiciliació bancària: Pel que fa a la renovació de la quota de soci, la qual serà de caràcter anual, es realitzarà mitjançant rebut de domiciliació bancària. Se sol·licitaran les dades del número de compte a l’usuari al moment de finalitzar la comanda, només en aquells casos on l’usuari hagi contractat la quota de soci.

9. CAUSES DE CANCEL·LACIÓ:

Tot i que d’acord amb l’article 103 de la Llei de Consumidors i Usuaris no és procedent l’exercici del dret de desistiment al tractar-se els serveis oferts per CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL dins dels supòsits exempts; s’estableixen els següents supòsits on pot fer-se efectiva la cancel·lació:

9.1 Cancel·lació per error en la comanda per part de CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL: Quan el servei o curset no es correspongui al de la comanda, a causa d’algun error imputable a l’empresa, l’usuari haurà de comunicar-ho per e-mail a CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL tan aviat com sigui possible. Es requerirà que la comunicació del client es faci efectiva com a mínim 7 dies naturals abans que comenci l’activitat que s’ha contractat. Un cop es determini que CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL ha estat responsable de l’error, es proposarà una nova data o un curs similar. Si l’Usuari no està d’acord amb la solució proposada, es procedirà amb el procediment de reintegrament tal com s’indica al punt 10 de les presents condicions.

9.2 Cancel·lació per aforament complert dels cursets oferts per CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL: Quan l’aforament dels cursets hagi esdevingut complert i la sol·licitud hagi entrat als nostres sistemes, l’empresa es posarà en contacte amb l’usuari, informant-lo sobre la situació i proposant-li una nova data o un curs similar en la mateixa data que es va sol·licitar. Si l’usuari no està d’acord amb aquesta nova situació, es procedirà al reintegrament del pagament realitzat per part de l’usuari d’acord amb el procediment establert al punt 10 de les presents condicions generals.

9.3 Cancel·lació per circumstàncies climàtiques CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL: Serà procedent la iniciar el procediment de reintegrament (d’acord amb el que estableix el punt 10) quan, fora dels supòsits expressats en aquesta secció, la cancel·lació vingui motivada per la següent causa:

a) Condicions climàtiques adverses, quan aquestes impossibilitin la realització dels cursos o les activitats programades.

9.4 Fora dels supòsits establerts als punts 9.1, 9.2 i 9.3, CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL no procedirà a obrir el procediment de reintegrament.

10. REINTEGRAMENTS:

10.1 Termini de Reemborsament:

Quan s’hagin donat com a justificades les causes de cancel·lació, fonamentades en les situacions esmentades en l’apartat 9 del present document. El reemborsament es realitzarà amb la màxima celeritat possible. CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL es compromet a realitzar el reintegrament en un termini màxim de catorze dies laborals des de la recepció de les dades requerides al següent punt.

10.2 Dades requerides:

Ens haurà de donar les següents dades, per via electrònica amb l’assumpte “reintegrament per cancel·lació” :

– núm de factura i comanda

– nom d’usuari amb el qual va complimentar la comanda.

– resum de les circumstàncies que es van donar com a justificades i donen lloc al reintegrament.

– IBAN + 20 dígits del seu compte bancari.

10.3 CLUB D’ESQUÍ COLL DE PAL declina el reintegrament de les quantitats quan en relació a les condicions establertes al punt 9; s’al·ludeixi a:

– Condicions climàtiques, quan els cursos o les activitats hagin estat degudament celebrats.

– Un comportament manifestament negligent de l’usuari.

– Motius de malaltia, familiars o aliens al club.

– Qualsevol altre motiu que no es trobi degudament justificat d’acord amb els supòsits establerts al punt 9.

11. NUL·LITAT I INEFICÀCIA DE LES CLÀUSULES

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes Condicions Generals anés declarada, total o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

12. LLEI APLICABLE Y JURISDICCIÓ:

Aquestes condicions es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. El prestador i l’usuari, acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels serveis o serveis objecte d’aquestes Condicions, als Jutjats i Tribunals del domicili del prestador (si és persona jurídica) o de l’usuari (si és persona física).

En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, el prestador i l’usuari, renuncien expressament a qualsevol altre fur, sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

13. COMENTARIS I SUGGERIMENTS:

Els seus comentaris i suggeriments seran ben rebuts. Li preguem que ens enviï tals comentaris i suggeriments a través del nostre formulari de contacte.

A més, tenim fulls oficials de reclamació a disposició dels consumidors i usuaris. Pot sol·licitar-los trucant al telèfon d’Atenció al Client a través del nostre formulari de contacte.